Regulament Program Fidelitate Trickshot

Termeni & Condiții de desfășurare a Programului de Loialitate TRICKSHOT

Art. 1 – Organizatorii

1. Organizatorii sunt companiile

SC ENTERTAINMENT BUSINESS DEVELOPMENT (EBD) SRL din București, Str Calea Floreasca 246 B, nr. de înreg. la Registrul Comerțului J40/12268/2013, cod fiscal RO32317652, și înregistrată cu numărul 31275 la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), conform cerințelor Legii nr. 677/2001, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată de Legea nr. 506/2004, privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, operator al locației Trickshot Promenada situată în Promenada Mall, nivel 2, str. Calea Floreasca nr. 246 B,

SC FOOD BUSINESS DEVELOPMENT (FBD) SRL, din București, Calea Floreasca, nr. 246B, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București de pe lângă Tribunalul București cu nr. J40/1056/2017, Cod Unic de Înregistrare RO36989907, operator al locatiei Trickshot Mega Mall din Bd. Pierre de Coubertain, nr.3-5, Mega Mall, nivel 2, Sector 2, București

și

SC TRICKSHOT ENTERTAINMENT SRL, din București, str. Toamnei, nr. 117, parter, ap. 2+6, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București de pe lângă Tribunalul București cu nr. J40/18040/2021, Cod Unic de Înregistrare RO45091114, operator al locatiei Trickshot AFI Brașov, situată în AFI Brașov, Bulevardul 15 Noiembrie 78, nivelul 1, Brașov

 

 Art. 2 – Participanți

1. În Programul de Loialitate se poate înscrie orice persoana fizică cu vârsta de minimum 12 ani, care achiziționează produse și servicii din locațiile Trickshot Promenada, Trickshot Mega Mall și Trickshot Afi Brașov. La acest program nu au voie să participe angajații SC ENTERTAINMENT BUSINESS DEVELOPMENT (EBD) SRL, angajații SC FOOD BUSINESS DEVELOPMENT (FBD) SRL și angajații SC TRICKSHOT ENTERTAINMENT SRL.

 

Art. 3 – Locațiile afiliate

1. Programul de fidelitate poate fi utilizat numai în cadrul Trickshot Promenada, Trickshot Mega Mall și Trickshot Afi Brașov. În acest program de fidelitate sunt incluse toate produsele și serviciile comercializate de către Trickshot Promenada, Trickshot Mega Mall și Trickshot Afi Brașov, cu excepția ofertelor speciale, zonei de Arcade Games, produselor din tutun, a produselor pentru care prețul a fost negociat și a evenimentelor cu tematică (ex: petrecere de companie, zi de naștere etc).

 

Art. 4 – Durata

1. Perioada valabilității programului de fidelitate este nelimitată.

2. Organizatorii își rezervă dreptul de a renunța la program oricând consideră necesar.

 

Art. 5 – Condiții de validitate

1. Pentru a deveni membru și a beneficia de Programul de Fidelitate Trickshot, Clientul trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:

a) Să descarce aplicația “Trickshot” pe telefonul său / tableta sa.

b) Clientul trebuie să indeplinească condițiile de la Art. 2 pct 1.

c) Clientul trebuie sa completeze formularul Programului de Loialitate Trickshot, cu urmatoarele informatii: nume și prenume, adresa de e-mail, numărul de telefon, data nașterii, zona în care locuiește. Formularul este disponibil în aplicația “Trickshot” si pe site-ul www.trickshot.ro.  Condițiile utilizării acestor informații sunt adresate la Art. 8 din prezentul Regulament.

d) Formularul este disponibil în aplicația Trickshot și pe www.trickshot.ro. Condițiile de utilizare a acestor informații sunt abordate în Articolul 8 din acești Termeni și Condiții.

e) Programul poate fi folosit iar Clientul acumulează/consumă puncte din momentul în care acesta activează în aplicație, fie cardul deja existent, fie un card virtual.

f) Programul de fidelitate are perioada de valabilitate nelimitată, insa punctele acumulate au o perioadă de valabilitate de 365 de zile de la data acumulării. Bonusurile acumulate sau alimentările la casa de marcat necheltuite în termen de 365 de zile calendaristice de la data acumulării acestora se vor anula.

g) Organizatorul va șterge din baza de date conturile care au implinit 365 de zile de inactivitate de la ultima tranzacție înregistrată într-una dintre locațiile Trickshot.

Prin inactivitate, se intelege nicio activitate comercială înregistrată în perioada de analiză stabilită. Adică, dacă un utilizator va dori să se conecteze în contul său după 366 de zile, contul nu va mai exista în sistemul nostru și Clientul/Utilizatorul va trebui să înregistreze un cont nou pentru a accesa Programul de Fidelitate.

 

Art. 6 – Acordare și folosire

A. Acordare:

1. Activarea programului în aplicatia Trickshot se poate face oricând, descărcând aplicația din “Magazin Play”/“App Store” și completând datele necesare deschiderii contului. La fiecare achiziție de produse și servicii în cadrul locațiilor Trickshot Promenada, Trickshot Mega Mall și Trickshot Afi Brașov, în contul clientului înrolat, va fi transferat, sub forma de puncte, bonusul aferent acestuia, calculat ca procent din valoarea Bonului Fiscal.

2. Valoarea unui punct este de 1 leu, atât pentru acumulare, cât și pentru răscumpărare.

3. Punctele pot fi răscumpărate începând cu următoarea vizită, ulterioară acumulării punctelor.

4. Pentru bowling si biliard, bonusul acordat este de 20% iar pentru serviciile oferite de restaurant si bar, bonusul acordat este de 10%. Bonusul se acordă scanând nota de plată (prenota) în aplicație, inaintea emiterii Bonului Fiscal. De exemplu, pentru o valoare a notei de 1.000 lei pentru servicii oferite de restaurant sau bar, valoarea punctelor acumulate care pot fi utilizate la următoarea achiziție este de 100 lei (1000 lei * 10% = 100 lei), adică 100 de puncte. Pentru o valoare a notei de 1.000 lei la bowling sau biliard, valoarea punctelor acumulate ce pot fi utilizate la următoarea achiziție este de 200 lei (1000 lei * 20% = 200 lei), adică 200 de puncte. Punctele astfel obținute pot fi cheltuite pentru a achita parțial sau integral un alt produs achiziționat ulterior, din cadrul locațiilor affiliate, în termen de 365 zile calendaristice de la data acumulării acestora.

5. Clientului i se returnează bonusul sub forma de puncte din valoarea notei de plata, indiferent de mijlocul de plată utilizat – numerar, card, transfer bancar.

6. Clientul poate consulta oricând numărul de puncte acumulat și istoricul tranzacțiilor intrând pe contul personal din aplicația “Trickshot” sau pe site-ul www.Trickshot.ro, la secțiunea Contul Meu.

B. Folosire:

1. În funcție de opțiunea Clientului, punctele acumulate din bonusurile aferente achizițiilor pot fi utilizate începând cu următoarea achiziție sau pot fi acumulate în cont. În cazul în care Clientul achită integral o notă cu punctele din cont, acesta nu va beneficia de bonus la achiziția respectivă. În cazul în care plata notei se face parțial cu punctele acumulate anterior, Clientul va primi puncte doar pentru valoarea plătită in lei. În cazul plăților prin transfer în cont, bonusul va fi transferat după încasarea integrală a restului de plată pentru produsele achiziționate.

2. Beneficiul Programului de Loialitate nu poate fi cumulat cu alte programe de loialitate sau alte oferte și promotii. În astfel de cazuri, clientul va trebui să aleagă un beneficiu care dorește să i se acorde.

3. Clientul înrolat în program poate renunța oricând la includerea în Programul de Loialitate, dezinstalând aplicația.  Pentru ștergerea definitivă a informațiilor din baza de date Trickshot, acesta trebuie să solicite în scris acest lucru, conform articolului 9 al prezentului Regulament.

 

Art. 7 – Regulamentul Programului de Loialitate Trickshot

1. Fiecare cont înregistrat în aplicația “Trickshot”, aferent Programului de Loialitate este unic și atribuit unei singure persoane. Beneficiarul trebuie să completeze formularul Programului de Loialitate Trickshot, cu următoarele informații: ID-ul cardului (în cazul în care Clientul este deja înrolat în Program), nume și prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, data nașterii, zona de reședință. Formularul este disponibil în aplicația “Trickshot” și pe site-ul www.trickshot.ro, secțiunea Contul meu.

2. Dacă în urma verificării, informațiile sunt incomplete sau greșite, Organizatorii au dreptul de a bloca respectivul cont. Organizatorii nu pot fi făcuți răspunzători în cazul utilizării contului de către alte persoane decât cele înscrise în Programul de Loialitate Trickshot.

3. Organizatorii nu sunt răspunzători pentru punctele cheltuite din cele acumulate pe card în perioada de până la anunțarea dispariției sau furtului telefonului, tabletei sau cardului fizic.

4. Bonusul acumulat poate fi consumat în termen de 365 zile calendaristice de la data acumulării acestora.

5. Folosirea improprie sau frauduloasă a Programului de Loialitate Trickshot de către posesorul său atrage după sine închiderea contului și excluderea acestuia din Programul de Loialitate.

6. Punctele acumulate în cont nu au valoare comercială. Nu se poate acorda numerar la contravaloarea punctelor acumulate în contul Clientului.

7. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la marketing@Trickshot.ro

8. Programul de Loialitate Trickshot nu este o loterie, fiecare membru primind bonus pentru fiecare notă achitată la restaurant, bar, bowling si billiard. Excepție fac jocurile Arcade Games care includ deja sistemul de bonusare în politica comercială.

 

Art. 8 – Date personale

1. Prin activarea unui cont în aplicația Trickshot (implicit accesarea Programului de Loialitate Trickshot), Clientul permite Organizatorilor accesul la următoarele informații personale:

  • Adresa de e-mail – necesară pentru crearea și accesarea contului personal și pentru confirmarea rezervărilor
  • Data de naștere – necesară pentru a demonstra vârsta minimă legală obligatorie accesului la informații despre promoții care implică băuturi alcoolice (minimum 18 ani, conform legislației în vigoare) și pentru dezvoltare de promoții customizate.
  • Numărul de telefon – necesar pentru contactarea în cazul unor modificări de ultim moment legate de rezervarea efectuată.
  • Zona de reședință – element de verificare pentru identificare în momentul solicitării de către Client a unor informații despre contul său și pentru dezvoltarea de informații customizate.
  • Istoricul vizitelor în locațiile Trickshot – necesar pentru conformitatea acumulării punctelor.
  • Profilul public de Facebook – atunci când Clientul alege logarea prin contul Facebook, aplicația accesează doar adresa de e-mail și numele din profilul public de Facebook.

2. Toate informațiile personale vor fi șterse din baza noastră de date în momentul în care Clientul decide să anuleze contul din aplicația Trickshot. Pentru acest lucru, este necesară o solicitare scrisă din partea Clientului prin care ne menționează în mod explicit dorința ștergerii informațiilor personale din baza de date Trickshot. Solicitarea poate fi trimisă și prin e-mail, la adresa de mail marketing@Trickshot.ro . Clientul va parcurge un proces de identificare și apoi solicitarea va fi procesată în termen de 15 zile.

3. Contul personal în aplicație nu poate funcționa fără accesul la aceste informații. Clientul înțelege și acceptă că solicitarea ștergerii informațiilor personale din baza de date Trickshot aduce după sine și închiderea contului personal, implicit imposibilitatea de a mai accesa beneficiile Programului de Loialitate Trickshot, decât dacă va deschide un alt cont personal.

4. Clientul ia la cunoștință și este de acord că, pentru accesarea informațiilor legate de contul său personal, prin altă metodă în afară de accesarea aplicației pe telefonul sau tableta sa, va trebui să treacă printr-un proces de identificare prin care va furniza informații personale. Aceste informații nu vor fi folosite în alt scop în afară de validarea identității sale de către reprezentantul desemnat al Organizatorului în acest scop.

 

 Art. 9 – Comunicare  operațională și comunicare comercială

1. Organizatorii vor folosi datele personale ale Clientului pentru comunicare operațională legată de activitatea Clientului în aplicația Trickshot pentru care nu au nevoie de permisiuni suplimentare din partea Clientului. Acesta poate solicita întreruperea comunicării operaționale în orice moment, dar ia la cunoștință faptul că acest lucru duce la închiderea permanentă a contului personal în Aplicația Trickshot.

2. Comunicarea comercială din partea Organizatorului adresată Clientului, la adresa acestuia de e-mail sau/și pe numărul de telefon, va fi conformă permisiunilor acordate de Client în setările aplicației Trickshot.  

 

Art. 10 – Alte Clauze 

1. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament pe durata existenței programului de Loialitate Trickshot, fără o notificare prealabilă.

2. Pentru orice alte informații sau nelămuriri, puteți contacta Departamentul Marketing la adresa de e mail marketing@Trickshot.ro.

3. Prezentul Regulament este pus la dispoziția clienților pe site-ul www.Trickshot.ro, sectiunea Contul meu.